Välkommen till SAL!

SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst grundades 1984 och är sedan 2010 egen sektion inom SSF (Svensk sjuksköterskeförening). Ändamålet för förbundet är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av antroposofisk läkekonst samt att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse.