Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka är en hälsofrämjande, förebyggande och terapeutisk omvårdnadshandling. Beröring är kommunikation, som skapar närhet, trygghet och ökar välbefinnandet. Rytmisk insmörjning är varsam, rytmisk beröring längs med kroppens arketypiska former. Denna typ av beröring stärker kroppens läkande och uppbyggande krafter, främjar värmeproduktion och harmoniserar rytmiska processer i kroppen. Rytmisk insmörjning stödjer kontakten mellan kropp och själ och existens, framförallt då denna kontakt har gått förlorad såsom vid fysiska och psykologiska trauman eller vid annalkande död. Rytmisk insmörjning är applicerbar som förebyggande omvårdnadsåtgärd och stöd vid sjukdom. Den kan ges som delkropps-, helkropps- eller organinsmörjning. Vid rytmisk insmörjning används massageoljor med tillsatser av växter eller metaller för att förstärka den terapeutiska verkan.

Genom arbetet på Vidarkliniken och även i polikliniska verksamheter runt om i Sverige samt internationellt, finns lång erfarenhet av denna beröringsmetod i vårdarbetet och där man ser effekter hos patienterna i from av bl a mer närvaro, avslappning, bättre sömn och dess följdverkningar på den fysiska hälsan.

Rytmisk insmörjning används av sjuksköterskor/undersköterskor på vårdavdelning eller polikliniskt inom den antroposofiska vården och som komplement inom skolmedicinen i olika länder världen över.

Mer information finns under Böcker&Artiklar här.

Introduktion till rytmisk insmörjning