SAL – Sjuksköterskeförbundet för Antroposofisk Läkekonst – bildades 1984 för att samla intresserade sjuksköterskor inför Vidarklinikens öppnande 1985.

SALs ändamål är att befrämja en hälso- och sjukvård som är inspirerad av den antroposofiska människosynen och att vara en samlingspunkt för sjuksköterskor och sjuksköterskestuderande med detta intresse. Förbundet skall verka för ett fördjupande av kunskaperna i antroposofisk läkekonst.

Medlemskap i SAL förutsätter en genomförd eller pågående sjuksköterskeutbildning.

•  Vi ger ut SAL-bladet, ett medlemsblad digitalt, där du får veta mer om vad som händer i den antroposofiska vården, samt om kurser som kommer både i Sverige och internationellt.

•  SAL anordnar olika kurser i antroposofisk läkekonst och omvårdnad tillsammans med Järna Akademi, SAMT m fl i rytmisk insmörjning, kortare introduktionskurser om antroposofiska läkemedel, mm. Föreläsare är läkare, sjuksköterskor och terapeuter.

•  Kom med i SAL och arbeta med oss i utvecklandet av vården. Genom att utveckla oss själva – en inre utveckling – kan vi ge patienterna det de behöver.

SAL är medlem i och samarbetar med flera föreningar / organisationer – SSF – Svensk Sjuksköterskeförening, ICANA – International Council of Anthroposophic Nursing Associations och SAMT – Samverkansgruppen för Antroposofisk Medicin och Terapi.

För kurser och utbildningar samarbetar vi med Järna Akademi.

Mer information finns här.