Utbildning

I Sverige anordnar SAL i samarbete med Järna Akademi kurser i basal antroposofisk omvårdnad. Var god besök Järna Akademi för aktuellt kursutbud eller se under Aktuellt.

I dagsläget finns ingen organiserad utbildning i Sverige för att bli specialist i antroposofisk omvårdnad. Är du intresserad av det, kontakta SAL, det finns möjlighet att göra ett individuellt studieupplägg och bli examinerad genom att göra en så kallad individuell portfolio under IFAN.

World Health Organization publishes Training Standards for Anthroposophic Medicine

I en pressrelease från IVAA, the International Federation of Anthroposophic Medical Associations den 29 mars 2023 framgår följande:

”Responding to the increasing popularity of Anthroposophic Medicine worldwide, the World Health Organization (WHO) has published benchmarks for training in Anthroposophic Medicine. Setting WHO qualification standards for Anthroposophic Medicine practitioners reflects its relevance as a global medical practice and provides patients with a predictable level of care.”

Hela pressmeddelandet finns att läsa här. 

Rapporten finns att läsa här som pdf.

Forskning

Under många år har forskning och utvecklingsarbeten inom antroposofiskt orienterad medicin bedrivits genom nationella och internationella samarbeten, bl a projekt på I C – The Integrative Care Science Center, som bedrivit hälso- och sjukvårdsforskning med inriktning på integrativ vård. (se flik nedan).

I Europa och även i många andra länder är forskningen relativt omfattande. Det finns flera egna forskningsinstitut samt professurer vid universitet. På uppdrag av den schweiziska regeringen genomfördes en kartläggning av forskning om antroposofiskt orienterad medicin i form av en s.k. HTA-rapport, dvs. man granskade olika studier med frågeställningen om den antroposofiskt orienterade medicinen är effektiv, gör nytta, är kostnadseffektiv och säker. Rapporten visar att den är verksam, dvs. gör nytta och har effekt, att den är säker och att den kan vara kostnadseffektiv, men att mer högkvalitativ forskning behövs. Referens: Kienle et al: Anthroposophic Medicine, Schattauer GmbH, 2006, ISBN-10: 3-7945-2495-0; ISBN-13:978-3-7945-2495-2.

En fullständig redovisning av forskningsprojekt inom antroposofiskt orienterad medicin internationellt finns hos Medicinska sektionen vid Goetheanum.

Forskningsprojekt i Sverige

De flesta svenska forskningsprojekt har utvärderat vården vid Vidarkliniken. Den första forskningsstudien inleddes 1997 under ledning av professor E. Hamrin gällande kvinnor med bröstcancer. Sedan dess har flera forskningsprojekt genomförts inom flera områden. Oberoende från Vidarkliniken har omfattande projekt undersökt allergiförekomsten hos barn. Alla svenska projekt och de flesta internationella studierna visar för den antroposofiskt orienterade medicinen positiva resultat.

I C – The Integrative Care Science Center startades som en unik mötesplats om komplementär- alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården. På hemsidan finns bl a en publikationslista och länkar.

(OBS: Kommunikations- och utbildningssatsningen har upphört och hemsidan uppdateras ej men man kan läsa om tidigare aktiviteter.)

En länk till en förteckning över forskningsartiklar ur det antroposofiska omvårdnadsperspektivet finns här på hemsidan för IFAN – International Forum for Anthroposophic Nursing.

Här finns uppgift om några svenska studier/avhandlingar.

Fler länkar:

www.ifaemm.de International Research Council

www.louisbolk.nl Louis Bolk Instituut i Nederländerna