Antroposofisk omvårdnad – Utvärtes behandlingar – Omslag och kompresser – är en handbok för dem som har omslag och kompresser som sin arbetsuppgift. Den beskriver konkret tillvägagångssätt, vilka material man behöver, men ger även bakgrund till de olika läkesubstanserna som används. Det är en arbetsgrupp med sjuksköterskor på Ita Wegman-kliniken i Arlesheim, Schweiz, som samlat och sammanställt handboken. För den svenska upplagan har innehållet anpassats till svenska förhållanden. metoder som använts och erfarenheter som har gjorts under 20 år bland annat på Vidarkliniken i Järna.

Författare: Monika Fingado
Förlag: Wrå Förlag
Utförande: Spiralhäfte

Boken kan köpas på Robygge och från Bokhandeln Vidar.

Anthroposophic Nursing Practice. En handbok i antroposofisk omvårdnad på engelska. Kan beställas bland annat här.

  • ”VidarRehab – omvårdnad med en själslig och existentiell dimension” – Artikel skriven av Linn Rönne, Leg. Sjuksköterska samt Nadia El Madani, Leg. Sjuksköterska. Publicerad i Cancervården, nr 4 2017
  • Albertine Ranheim: Doktorsavhandling – “Expanding caring – theory and Practice intertwined in municipal elderly care”. Läs den här.
  • Maria Ström: RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård. Läs den här.
  • Lise-Lotte Ozolin: Doktorsavhandling – ”Beröringens fenomenologi i vårdsammanhang”. Läs den här.
  • Michele R. Kramer, Laurie Schmiesing & Christoph von Dach. (2021) Illuminating Nursing’s Value: The 12 Anthroposophic Nursing Gestures. Artikel om de 12 vårdgesterna inom antroposofisk omvårdnad. Läs den här.
  • Anette Beisswenger: artikel – ”Rhythmical Einreibung as developed by Wegman/Hauschka for infants and toddlers – Warmth Breathing”. Läs den här.
  • World Health Organization – Benchmarks for Training in Anthroposophic Medicine. Rapporten finns att läsa här som pdf.
  • Vademcum.org är en gemensam portal för den antroposofiska medicinens mångfaldiga vetande. För sjuksköterskor finns ”Vademecum för utvärtes behandlingar i antroposofisk omvårdnad” och för läkare finns  ”Vademecum för antroposofiska läkemedel”. Läs mer här.
  • HJÄLPSAMT – råd och tips för naturlig hälsofrämjande egenvård. Mer information finns här.