Allt fler människor idag intresserar sig för frågor om hälsa och sjukdom. De vill vara mer delaktiga och ta större ansvar för vården av sig själva. Många, som söker information på nätet om hälsa och sjukdomar, vill få kunskap och veta mer om åtgärder som man kan vidta själv. Dock är inte alltid de råd man får genom att söka på Google helt tillförlitliga. Det är viktigt att information förmedlas genom medicinskt utbildad personal, som bedömer vad man kan göra på ett säkert sätt.

HJÄLPSAMT presenterar råd för naturlig hälsofrämjande egenvård som du kan utföra själv hemma! Råden baseras på beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården och är skrivna av en arbetsgrupp, som bland annat legitimerade sjuksköterskor från SAL och legitimerade läkare ingår i.

Egenvårdsråden finns både på Facebook och Instagram under adressen @hjalpsamt och finns samlade på hemsidan för HJÄLPSAMT.

Flera instruktionsfilmer för egenvård har producerats, men även andra videos inom området hälsa och medicin. Alla filmer finns publicerade på YouTube. Filmerna om egenvård finns också på hemsidan och på Facebook.

Råden på HJÄLPSAMT har hittills möjliggjorts tack vare dels ett mycket stort ideellt arbete, dels visst ekonomiskt stöd från ett par stiftelser. SAL har sedan 1 juli 2022 huvudansvaret för HJÄLPSAMT och vi är tacksamma för all hjälp vi kan få för det fortsatta arbetet med egenvårdsråden. Vill du bidra på något sätt? Välkommen att kontakta oss på nedanstående adress!

E-post: kontakt@antroposofiskmedicin.nu

Bankgiro: 5953-4388

Råden på HJÄLPSAMT är tänkta som inspiration!