Allt fler människor idag intresserar sig för frågor om hälsa och sjukdom. De vill vara mer delaktiga och ta större ansvar för vården av sig själva, vilket inte minst sökningar på olika sjukdomar på Google visar. Många, som söker information på nätet om hälsa och sjukdomar, vill få kunskap och veta mer om åtgärder som man kan vidta själv. Dock är inte alltid de råd man får genom att söka på Google helt tillförlitliga. Det är viktigt att information förmedlas genom medicinskt utbildad personal, som bedömer vad man kan göra på ett säkert sätt.

SAMT har tagit initiativ till HJÄLPSAMT, som  presenterar råd för naturlig hälsofrämjande egenvård som du kan utföra själv hemma! Råden baseras på beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvården och är skrivna av legitimerade sjuksköterskor och granskade av legitimerade läkare.

Egenvårdsråden finns både på Facebook och Instagram under adressen @hjalpsamt och finns samlade på hemsidan för HJÄLPSAMT.

SAMT har producerat flera instruktionsfilmer för egenvård samt andra videos inom området hälsa och medicin, som finns publicerade på YouTube. Filmerna om egenvård finns också på hemsidan och på Facebook.

Råden på HJÄLPSAMT har hittills möjliggjorts tack vare dels ett mycket stort ideellt arbete, dels visst ekonomiskt stöd från ett par stiftelser. SAMT är tacksamma för all hjälp de kan få för sitt fortsatta arbetet. Vill du bidra på något sätt? Välkommen att kontakta SAMT!

E-post: kontakt@antroposofiskmedicin.nu Bankgiro: 307-4713

Råden på HJÄLPSAMT är tänkta som inspiration!