Vademcum.org är en gemensam portal för den antroposofiska medicinens mångfaldiga vetande. För sjuksköterskor finns ”Vademecum för utvärtes behandlingar i antroposofisk omvårdnad” och för läkare finns ”Vademecum för antroposofiska läkemedel”.

Vademecum startades 2014 som ett projekt: ”Vademecum för utvärtes behandlingar i antroposofisk omvårdnad”! En redaktionsgrupp med sjuksköterskor bildades för att samla in denna rikedom och göra den tillgänglig för alla i form av en handbok och en webbplats. 2015 lanserades webbplatsen och har sedan dess bara utvecklats. Idag finns över 100 års erfarenheter av omslag, kompresser, rytmiska insmörjningar, terapeutiska bad etc. i antroposofisk medicin och omvårdnad samlade i denna handbok och webbplats, som är ett värdefullt kunnande som hålls vid liv och vidareutvecklas i och med det här projektet. Idag finns sidan i engelsk, tysk, nederländsk, fransk, spansk och rysk version!

På hemsidan kan man söka efter behandlingar på tre sätt:

  • efter symtom
  • efter substans – ört, mineral mm och salva, olja, essens osv
  • efter olika utvärtes behandlingar – halsomslag, bukkompress, insmörjning, delbad etc

Välkommen till Vademecums hemsida för utvärtes behandlingar!