Vårdfilosofi – antroposofisk omvårdnad

Ordet ”antroposofi” kan härledas ur de grekiska orden ”antropos”, som betyder människa och ”sofia”, som betyder visdom. Antroposofi är en kunskapsmetod som möjliggör fördjupning av människan och förståelse av sjukdom och hälsa. 

En vårdkultur som hämtar inspiration från antroposofin ger ett vidgat perspektiv på det kliniska vårdandet. Detta sätt att se på människan, hälsa och lidande går i stor utsträckning att känna igen i den vårdvetenskapliga livsvärldsteorin. Det innebär att vara lyhörd för att varje människa är unik, så att vi på bästa sätt kan ge individuell vård. Detta kan leda till att människan utvecklar sina individuella möjligheter till ökad hälsa och livskvalitet genom att möta sig själv, sin omvärld och sitt öde.

Sjuksköterskan kan genom en inre bildning och ett praktiskt övande utveckla denna omvårdnadsmodell i konsten att vårda. Den praktiska omvårdnaden kompletteras ex vis med rytmiska insmörjningar, örtomslag, medicinska bad och andra utvärtes behandlingar.