En vårdkultur som hämtar inspiration från antroposofin vill stödja och utveckla förmågan att se att varje patient är en individ med allmänna och unika behov. Omvårdnaden ska vara respektfull, den kan beröra och den vill stödja patienten att utveckla sina individuella möjligheter till ökad hälsa och livskvalitet. Omvårdnaden har därmed en viktig roll i läkekonsten.

Genom den antroposofiska läkekonsten får sjuksköterskan utökade möjligheter att utveckla sina förmågor till bemötande och omvårdnad. Sjuksköterskan kan genom en inre bildning samt ett praktiskt övande, utveckla denna vårdkultur. Omvårdnaden utvidgas genom utvärtes behandlingar i form av ex vis rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka, örtomslag och medicinska bad. Genom denna vårdkultur har sjuksköterskan möjligheten att i sitt dagliga arbete verka genom huvudet, hjärtat och händerna och skapa rum för det sanna, det goda och det sköna. Den antroposofiska omvårdnaden omsätter därmed många av de omvårdnadsteorier som finns i vårdvetenskapen i praktiken.

Som sjuksköterskor är det inte bara viktigt vad vi gör utan även hur vi gör det vi gör. Hur vi bemöter, kvaliteten av beröring och till och med våra tankar och känslor som vårdgivare har en relevant inverkan på hälsa och välbefinnande för dem i behov av vård. För att uppnå hälsa krävs till en början ofta ett öppet lyssnande och bekräftelse från vården. När patienten känner sig ”sedd” skapas bättre förutsättningar för patientens eget engagemang och förmåga att ta ansvar för sin egen läkning.

Antroposofiskt orienterad omvårdnad utförs i Sverige av utbildade undersköterskor och legitimerade sjuksköterskor, med vidareutbildning inom antroposofisk läkekonst, inom sitt respektive yrkesområde.

Mer information finns under Böcker&Artiklar här.

Den goda omvårdnaden i praktiken – exempel från Vidarklinikens integrativa vård