Som människor är vi en del av naturen. Vi är skapade för att leva i harmoni och respekt för djur, växter och mineraler. Klimatkrisen är ett uttryck för att vi är ansvariga för denna planet. Hälsa är har också ekonomiska, ekologiska, sociala, kulturella, biografiska och existentiella aspekter. Alla dessa delar samverkar inom individen. Antroposofisk omvårdnad integrerar dessa aspekter genom att se till ett helhetsperspektiv på människan. Vi är tacksamma för de gåvor naturen ger genom sin skönhet, värme, näring och stabilitet. Vi använder dessa gåvor i vår omvårdnad på ett hållbart sätt.