Värme har en central roll i nästan alla antroposofiska behandlingar. Värme, som genomtränger allt och som kan sätta allt i rörelse, är en förutsättning för utveckling och tillfrisknande. Bara när vi känner själslig värme för något, känner vi oss tilltalade i vårt innersta och vi kan då bli aktiva.

Värme är därför en grundpelare i omvårdnaden. Hur klarar individen av att upprätthålla värme? Hur kan vi stödja värmeprocesserna i kroppen? Värmeorganismen kan stödjas på olika sätt genom utvärtes behandlingar samt rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka. Med de olika läkesubstanserna finns värmekvalitéer till vårt förfogande. Med en oljekompress skapar vi en mjuk, omhöljande impuls. Med en senapskompress däremot en nästan aggressiv värmeverkan och genom en fuktigt het kompress ger vi en intensiv värmeimpuls. Därmed blir hela organismen delaktig och tagen i anspråk varje gång som vi behandlar någon del av kroppen, värmande eller svalkande.

Varje gång vi behandlar bör vi se till att patienten inte får ligga för länge eller blir liggande utan täcke i onödan, så att värmen som uppstår under behandlingen får klinga ut långsamt. Värme kan också få stöd att upprätthållas genom att bära material såsom siden och ull.