Kompresser har varit en naturlig resurs för att stödja läkning inom alla kulturer i tusentals år. I antroposofisk omvårdnad används kompresser för att stödja läkning genom det neurosensoriska systemet. Avgörande för vilken effekt en kompress får är hur den genomförs, inte bara vilken substans som används. 

Vid behandling med kompresser täcks en bestämd del av kroppen del av kroppen, t.ex. ett organområde, med den läkande substansen. Vid både omslag och kompresser läggs även en större duk som omsluter den behandlande kroppsdelen. Behandling med kompresser innebär att en substans; olja, salva, tinktur eller dylikt appliceras på en duk, som sedan läggs an på det önskade behandlingsområdet..

Instruktionsfilm Salvkompress – Egenvårdsråd från HJÄLPSAMT

Behandling med omslag och kompresser kan vara till hjälp såväl inom slutenvården som i hemmet. Även vid behandling av akuta sjukdomstillstånd kan utvärtes behandlingar användas som ett viktigt stöd till andra terapeutiska åtgärder.

Vissa behandlingar kan genomföras som egenvård. För att kunna hantera dem på ett ansvarsfullt sätt måste man väl känna till såväl deras verkningsmöjligheter som dess begränsningar. Egenvårdsbehandlingar kan aldrig ersätta läkaren. En läkare ska alltid tillfrågas när orsaken till besvär är oklar eller om besvären inte avtar efter behandling.