Vid behandling med omslag täcks en bestämd del av kroppen, t.ex. ett organ, men även omgivande kroppsdel blir behandlad samtidigt. Vid både omslag och kompresser läggs även en större duk som omsluter den behandlande kroppsdelen. Behandling med omslag innebär att en substans; örtte, olja, salva, tinktur eller dylikt appliceras på en duk som sedan läggs an på de önskade behandlingsområdet.

Behandling med omslag och kompresser kan vara till hjälp såväl inom slutenvården som i hemmet. Även vid behandling av akuta sjukdomstillstånd kan utvärtes behandlingar användas som ett viktigt stöd till andra terapeutiska åtgärder.

Vissa behandlingar kan genomföras som egenvård. För att kunna hantera dem på ett ansvarsfullt sätt måste man väl känna till såväl deras verkningsmöjligheter som dess begränsningar. Egenvårdsbehandlingar kan aldrig ersätta läkaren. En läkare ska alltid tillfrågas när orsaken till besvär är oklar eller om besvären inte avtar efter behandling.

Instruktionsvideo – Omslag med citron på fötter och underben. Egenvårdsråd från HJÄLPSAMT.