Program – kurs i rytmisk insmörjning enl. Wegman/Hauschka

posted in: Uncategorized | 0

Programmet för det första kurstillfället den 26-27 augusti 2022 finns nu att läsa som pdf. Där finns också information om priser med mera.

Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka är en väl beprövad beröringsteknik inom integrativ omvårdnad, som bekräftar människans läkande krafter. Under kursen byggs kunskaper och färdigheter upp stegvis som till sist sätts ihop till en helkroppsinsmörjning. Kursen ges under tre tillfällen och avslutas vid ett fjärde tillfälle med examination.

Tidpunkter: 26-27 augusti, 23-24 september, 21-22 oktober samt 25-26 november 2022.